معنی و ترجمه کلمه ضربت سخت خوردن یازدن به انگلیسی ضربت سخت خوردن یازدن یعنی چه

ضربت سخت خوردن یازدن

swat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها