معنی و ترجمه کلمه ضربت سخت زدن به انگلیسی ضربت سخت زدن یعنی چه

ضربت سخت زدن

shock
slog

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها