معنی و ترجمه کلمه ضربت سخت زننده به انگلیسی ضربت سخت زننده یعنی چه

ضربت سخت زننده

swatter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها