معنی و ترجمه کلمه ضربت سنگین به انگلیسی ضربت سنگین یعنی چه

ضربت سنگین

maul
slam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها