معنی و ترجمه کلمه ضربت گیر به انگلیسی ضربت گیر یعنی چه

ضربت گیر

fender

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها