معنی و ترجمه کلمه ضربه با پشت دست به انگلیسی ضربه با پشت دست یعنی چه

ضربه با پشت دست

backstroke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها