معنی و ترجمه کلمه ضربه زنى به انگلیسی ضربه زنى یعنی چه

ضربه زنى

slugging

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها