معنی و ترجمه کلمه ضربه سنگین زدن به انگلیسی ضربه سنگین زدن یعنی چه

ضربه سنگین زدن

slough

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها