معنی و ترجمه کلمه ضربه سنگین به انگلیسی ضربه سنگین یعنی چه

ضربه سنگین

clump

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها