معنی و ترجمه کلمه ضربه شدید به انگلیسی ضربه شدید یعنی چه

ضربه شدید

gird
slat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها