معنی و ترجمه کلمه ضربه طبل به انگلیسی ضربه طبل یعنی چه

ضربه طبل

drumbeat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها