معنی و ترجمه کلمه ضربه غیر موکد مخصوصاً در پایان قطعه به انگلیسی ضربه غیر موکد مخصوصاً در پایان قطعه یعنی چه

ضربه غیر موکد مخصوصاً در پایان قطعه

upbeat


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها