معنی و ترجمه کلمه ضربه متقابل زدن به انگلیسی ضربه متقابل زدن یعنی چه

ضربه متقابل زدن

repost
riposte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها