معنی و ترجمه کلمه ضربه ناگهانى و شدید به انگلیسی ضربه ناگهانى و شدید یعنی چه

ضربه ناگهانى و شدید

yank
yankee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها