معنی و ترجمه کلمه ضربه هاى متوالى به انگلیسی ضربه هاى متوالى یعنی چه

ضربه هاى متوالى

thud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها