معنی و ترجمه کلمه ضرب المثلى به انگلیسی ضرب المثلى یعنی چه

ضرب المثلى

gnomic
proverbial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها