معنی و ترجمه کلمه ضرب المثل یا گفتار ایرلندى به انگلیسی ضرب المثل یا گفتار ایرلندى یعنی چه

ضرب المثل یا گفتار ایرلندى

hibernicism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها