معنی و ترجمه کلمه ضرب المثل به انگلیسی ضرب المثل یعنی چه

ضرب المثل

anecdote
byword
proverb
sooth

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها