معنی و ترجمه کلمه ضرب زدن به انگلیسی ضرب زدن یعنی چه

ضرب زدن

frap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها