معنی و ترجمه کلمه ضرب منطقى به انگلیسی ضرب منطقى یعنی چه

ضرب منطقى

and
logic multiply

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها