معنی و ترجمه کلمه ضرب و جرح به انگلیسی ضرب و جرح یعنی چه

ضرب و جرح

battery
maim

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها