معنی و ترجمه کلمه ضرب کننده به انگلیسی ضرب کننده یعنی چه

ضرب کننده

multiplier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها