معنی و ترجمه کلمه ضرر به انگلیسی ضرر یعنی چه

ضرر

detriment
forfeiture
harm
loss
tort
wash out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها