معنی و ترجمه کلمه ضره به انگلیسی ضره یعنی چه

ضره

trauma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها