معنی و ترجمه کلمه ضرورت به انگلیسی ضرورت یعنی چه

ضرورت

cogency
exigency
necessity
requisiteness
urgency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها