معنی و ترجمه کلمه ضرورى به انگلیسی ضرورى یعنی چه

ضرورى

essential
exigent
expeditious
immediate
imperative
indispensable
must
necessary
needful
obligate
urgent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها