معنی و ترجمه کلمه ضریب بار به انگلیسی ضریب بار یعنی چه

ضریب بار

load factor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها