معنی و ترجمه کلمه ضریب جابجایى به انگلیسی ضریب جابجایى یعنی چه

ضریب جابجایى

relocation factor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها