معنی و ترجمه کلمه ضریب هدایت یا انتشار به انگلیسی ضریب هدایت یا انتشار یعنی چه

ضریب هدایت یا انتشار

conductivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها