معنی و ترجمه کلمه ضریب کنده اى بودن به انگلیسی ضریب کنده اى بودن یعنی چه

ضریب کنده اى بودن

blocking factor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها