معنی و ترجمه کلمه ضریب به انگلیسی ضریب یعنی چه

ضریب

coefficient
factor
modulus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها