معنی و ترجمه کلمه ضریح ساختن مقدس و گرامى داشتن به انگلیسی ضریح ساختن مقدس و گرامى داشتن یعنی چه

ضریح ساختن مقدس و گرامى داشتن

enshrine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها