معنی و ترجمه کلمه ضریعى به انگلیسی ضریعى یعنی چه

ضریعى

periosteal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها