معنی و ترجمه کلمه ضریع استخوان به انگلیسی ضریع استخوان یعنی چه

ضریع استخوان

periosteum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها