معنی و ترجمه کلمه ضریع دندانى به انگلیسی ضریع دندانى یعنی چه

ضریع دندانى

periodontal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها