معنی و ترجمه کلمه ضریع یا محل استقرار بت در معابد یونان به انگلیسی ضریع یا محل استقرار بت در معابد یونان یعنی چه

ضریع یا محل استقرار بت در معابد یونان

naos

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها