معنی و ترجمه کلمه ضعف اعصاب به انگلیسی ضعف اعصاب یعنی چه

ضعف اعصاب

neurasthenia


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها