معنی و ترجمه کلمه ضعف اعصاب به انگلیسی ضعف اعصاب یعنی چه

ضعف اعصاب

neurasthenia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها