معنی و ترجمه کلمه ضعف بنیه و عوارض آن به انگلیسی ضعف بنیه و عوارض آن یعنی چه

ضعف بنیه و عوارض آن

cachexia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها