معنی و ترجمه کلمه ضعف حافظه به علت ضعف یا بیمارى مغزى به انگلیسی ضعف حافظه به علت ضعف یا بیمارى مغزى یعنی چه

ضعف حافظه به علت ضعف یا بیمارى مغزى

amnesia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها