معنی و ترجمه کلمه ضعف روحى به انگلیسی ضعف روحى یعنی چه

ضعف روحى

psychasthenia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها