معنی و ترجمه کلمه ضعف عضلانى به انگلیسی ضعف عضلانى یعنی چه

ضعف عضلانى

myasthenia
paresis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها