معنی و ترجمه کلمه ضعف ماهیچه ى ساق پا به انگلیسی ضعف ماهیچه ى ساق پا یعنی چه

ضعف ماهیچه ى ساق پا

acnemia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها