معنی و ترجمه کلمه ضعف و ناتوانى به انگلیسی ضعف و ناتوانى یعنی چه

ضعف و ناتوانى

debility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها