معنی و ترجمه کلمه ضعیف الحال به انگلیسی ضعیف الحال یعنی چه

ضعیف الحال

wretched

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها