معنی و ترجمه کلمه ضعیف شدن به انگلیسی ضعیف شدن یعنی چه

ضعیف شدن

conk
pall
weaken

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها