معنی و ترجمه کلمه ضعیف شذن به انگلیسی ضعیف شذن یعنی چه

ضعیف شذن

attenuate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها