معنی و ترجمه کلمه ضعیف نما به انگلیسی ضعیف نما یعنی چه

ضعیف نما

feeblish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها