معنی و ترجمه کلمه ضعیف و خیلى احساساتى به انگلیسی ضعیف و خیلى احساساتى یعنی چه

ضعیف و خیلى احساساتى

maudlin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها