معنی و ترجمه کلمه ضعیف به انگلیسی ضعیف یعنی چه

ضعیف

adynamic
anemic
anile
asthenic
atonic
defenceless
faint
faintish
feeblish
flagging
fragile
infirm
languid
languorous
lean
light
puisne
puny
pusillanimous
rickety
sappy
shaky
slack
slender
swipes
weak
wea

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها