معنی و ترجمه کلمه ضمائم سیتوپلاسم به انگلیسی ضمائم سیتوپلاسم یعنی چه

ضمائم سیتوپلاسم

plasmagene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها